måndag 21 november 2011

Det går att bygga billigare

I Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra har i dag publicerats en artikel, åtminstone i internetversionen. Artikeln har rubriken "Det går att bygga billigare" och är en rapport från ett seminarium som Hyresgästföreningen i Göteborg har anordnat. Budskapet från flera talare på seminariet var att "​Det går att bygga billigare så att även unga människor har råd att bo".

​En av dessa talare var Danielle Zachrisson från ungdomsnätverket jagvillhabostad.nu. Beträffande hennes anförande skriver Hem & Hyra att nätverket har deltagit i två byggprojekt i Stockholmstrakten. Det första var Villbo i Huddinge som nätverket planerade tillsammans med Huge Fastigheter AB och som har 31 lägenheter som stod inflyttningsklara vintern 2007.

Villbo byggdes till det årets lägsta nyproduktionshyra i Stockholms län, 1 167 kronor per kvadratmeter och år. Det innebar att en etta på 33-36 kvadratmeter hade en inflyttningshyra på 3 541 kronor medan tvåorna på 48 kvadrat kostade 4 351 kronor.

Danielle Zachrisson uppgav vidare: "- Det byggdes så yteffektivt som möjligt med möjlighet att dela av rummen i fall man inte skulle klara hyran själv utan vilja dela med en kompis. - Eftersom bygget var en del i ett större projekt kunde vi dra nytta av stordriftsfördelar. Vi ställde också krav i upphandlingen och satte tak för vad saker fick kosta."

Just i dag har jag besökt Villbo-huset tillsammans med några partikollegor från riksdagen.

Vi den offentliga upphandlingen av entreprenaden ställdes det krav på att den högsta kvadratmeterhyran fick vara 1 200 kr. Till detta lades i förfrågningsunderlaget in alla kvalitéer som var önskvärda. Från bolagets sida var detta en önskelista som ingen egentligen trodde skulle kunna uppfyllas till fullo. Anbudsgivarna uppmanades därför att själva välja vad man skulle pruta på om det var nödvändigt för att inte överstiga det högsta tänkbara priset per kvadratmeter. Det intressanta är dock att ingen av anbudsgivarna prutade bort någon av de önskade kvalitéerna. Trots detta hamnade priset något under det högsta tänkbara kvadratmeterpriset. Slutsatsen av detta måste vara att det går att bygga billigare än vad som är den gängse bilden.

Enligt artikeln nämnde en annan av talarna, Joacim Arcari från Botrygg Bygg AB, att hans bolag har "en industrialiserad byggprocess som innebär mindre variation men också lägre kostnader" och att bolaget "jobbar med yteffektiv planlösning, använder samma stomsystem i olika projekt och bygger till stor del med egen personal". Dessutom försöker bolaget "välja material som kan vara lite dyrare i inköp men som är billigare att underhålla".

Här kan nämnas att Villbohuset är byggt med samma stomme som andra hus som ingick i samma byggprojekt och att materialvalen är gjorda för att ge slitstyrka, exempelvis helkaklade badrum.

Huge Fastigheter AB, där jag är styrelseordförande sedan 1 januari 2007, har för övrigt två nya ungdomsbostadsprojekt på väg fram.

Här finns en länk till artikeln i Hem & Hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar