fredag 18 november 2011

Besök på Länskriminalpolisens narkotikarotel

I dag besökte jag, tillsammans med min parti- och riksdagsledamotskollega Isabella Jernbeck, Länskriminalpolisens narkotikarotel i syfte att höra efter hur drogsituationen ser ut rent allmänt i Stockholms län och i synnerhet när det gäller ungdomar.

Jag skrev i förrgår om att narkotikamissbruket bland svenska ungdomar är det i särklass lägsta i Europa vilket framgick av en artikel i Svenska Dagbladet. Uppgiften kommer från EU:s narkotikabyrå. Den samfällda uppfattningen bland de poliser vi träffade i dag var att detta beror på den restriktiva narkotikapolitik vi har haft i Sverige. Trots detta ökar narkotikamissbruket bland ungdomar. Det handlar i första hand om cannabis, som är den narkotika som de flesta börjar med. Omkring 90 procent av beslagen från ungdomar består av just cannabis. Det finns en utbredd uppfattning bland ungdomar om att cannabis och marijuana inte är farligt, vilket inte är korrekt. Detta är en säkerligen en effekt av den liberala syn på narkotika som på senare tid har spritt sig i vissa kretsar. Vi fick höra om ett ganska färskt fall där en ung flicka tog livet av sig på ett dramatiskt sätt i samband med en vad som troligen var en haschpsykos, till följd av cannabisbismissbruk vid - troligen - några relativt få tillfällen.

Ungdomar köper också droger på internet. Internetdroghandeln ökar och användningen av droger köpta på internet är många gånger en påtaglig chansning eftersom effekterna av det som köps på nätet inte är kända. Detta är ett allvarligt och tilltagande problem som är relativt svårt att kontrollera. Vad som i sammanhanget ändå är positivt är att det tycks finnas ett inte obetydligt motstånd bland ungdomar mot att bli injektionsmissbrukare. När man injicerar är man enligt de flesta missbrukande ungdomar missbrukare i egentlig mening. Detta innebär i sin tur att man inte identifierar sig själv som en missbrukare torts ett många gånger omfattande missbruk av cannabis eller tabletter.

Den vanligaste drogen är i dag cannabis, numera närmast följd av kokain och därefter kommer amfetamin.

Tillgången på ecstasy går i vågor och för närvarande finns det ganska gott om den drogen.

En otäck drog som riskerar att komma till Sverige är den ryska "Krokodil" som på relativt kort tid leder till igensatta blodkärl och kallbrand.

Här finns en länk till ett Youtube-klipp som visar effekterna av "Krokodil". Benämningen av drogen kommer från att den första synbara kroppsliga reaktionen är att man får hud som ser ut som krokodilskinn.

Tack för ett trevligt och intressant besök och ett trevligt bemötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar