måndag 28 november 2011

Utfrågning hos FN i New York

I morgon, måndag (vilket är senare i dag i Sverige), och även under tisdagen, ska jag delta i en parlamentarisk utfrågning hos FN i New York. Detta är någonting som anordnas varje år under generalförsamlingens höstsession. Det är Interparlamentariska unionen (IPU) som anordnar den aktuella utfrågningen av FN-tjänstemän, företrädare för FN:s diplomatiska kår, liksom forskare och ledande akademiker. Utfrågningen brukar öppnas av FN:s generalsekreterare och ordföranden för den integrerade polisenheten. Ett hundratal parlamentariker från varje region i världen deltar.

Under senare år har utfrågningen utvecklats till en materiell och interaktiv debatt om de viktigaste frågorna på den internationella dagordningen. Slutsatserna och rekommendationerna från utfrågningen ger ett parlamentariskt underlag för arbetet i relevanta organ inom FN.

Emellanåt talas det om att FN har för lite muskler och det är precis vad den första delen av utfrågningen handlar om. Bakgrunden till den första delen är följande: Verkligheten utvisar att generalförsamlingen har för lite muskler för att kunna verkställa sina egna beslut (resolutioner). Generalförsamlingens resolutioner är inte bindande och anger sällan några fasta tidsgränser. Ett genomförande av besluten faller på medlemsstaterna själva och för detta krävs politisk vilja. Det saknas mekanismer för att hålla medlemsstaterna ansvariga om sådana beslut inte genomförs.

Från det ena till det andra. Det är förhållandevis varmt i New York. I går var det 20 grader men obetydligt lite kallare i dag. Nattemperaturen ligger för närvarande på 15 grader. Jag erinrar mig att jag läste om den konstfrusna isbanan i Kungsträdgården som det var något problem med. I kontrast mot detta ser man skridskoåkare i T-shirt på den isbana som finns i Central Park. Man frågar sig dock hur det är med energieffektiviteten när det gäller en sådan anläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar