fredag 2 december 2011

Ungas bostadssituation

I dag presenterade Ungdomsstyrelsen en ganska omfattande rapport (Fokus 11) om ungas bostadssituation. Rapporten omfattar 258 sidor.

Under 2000-talet har andelen unga, mellan 18 och 25 år, som bor hemma ökat med 6 procent vilket innebär ytterligare 55 000 ungdomar. Samtidigt har boendeförhållandena blivit osäkrare för många som har flyttat hemifrån, fler bor exempelvis i andra och i tredje hand.

I rapporten anges bland annat följande: "149 kommuner, vilket är mer än hälften av landets kommuner, uppger att de har brist på bostäder som unga efterfrågar. I början av 2000-talet uppgav 100 kommuner att de hade brist på bostäder för unga. Störst brist på bostäder är det i storstäderna och på högskoleorterna. Men var tredje kommun med färre än 25 000 invånare uppger också brist på bostäder för unga. Dessutom uppger endast 43 kommuner att de gör särskilda insatser för att underlätta för unga att få en bostad."

Enligt raqpporten efterfrågar unga främst hyresrätter. Det finns dock enligt rapporten inte fler hyresrätter i dag än vad som var fallet för tjugo år sedan. Under 2000-talet har bostadskostnaden för unga legat relativt konstant. Ungas inkomstutveckling under 2000-talet är sämre jämfört med andra grupper i samhället. Det innebär att ungas konkurrenskraft har försämrats jämfört med andra åldersgruppers, enligt rapporten.

Här finns en länk till rapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar