onsdag 21 december 2011

Rimliga hyror - ansvaret på rätt ställe

Veckans nummer av Mitt i Huddinge har en uppföljande artikel - med rubriken "Fackeltåg till stöd för konsthallen i Fullersta" - som är en uppföljande artikel till förra veckans förstasida och hårt spetsade artikel med rubriken "Chockhyra slår mot föreningar". Anledningen är reaktioner från Huddinge konstnärsklubb eftersom föreningen har informerats om att nuvarande avtal inte kan fortsätta att gälla på samma villkor i fortsättningen. Uppsägning för omförhandling av avtalet måste ske senast före halvårsskiftet 2012 för att ett nytt avtal ska kunna börja gälla från och med den 1 januari 2013. I detta fall har föreningen i all välmening informerats i mycket god tid.

Att Huge Fastigheter AB måste ta ut en rimlig hyra för olika hyresobjekt måste vara en fullt logisk och inte speciellt svårförståelig utgångspunkt. Om en hyresgäst inte bär sina egna kostnader ligger ju dessa i de aktuella delarna i stället på andra hyresgäster.

Att det finns viktiga och angelägna verksamheter som uppskattas av många människor har jag all förståelse för. Jag har - för att anknyta till just detta fall - ett konstintresse själv. Jag är numera ganska restriktiv med att välja vilka organisationer och sammanslutningar jag ska vara med i, men som parentes kan jag nämna att jag var medlem i Stockholms tingsrätts konstklubb när jag arbetade där och nu är jag medlem i Riksdagens konstklubb.

Man kan ju i och för sig förstå att besökare protesterar mot höjd hyra men hur det till slut kommer att se ut vet vi ju inte ännu.

Ordföranden i konstnärsklubben säger enligt artiklen att "... alla tycker att det här är en skandal". Är det verkligen en skandal att informera en förening i mycket god tid om kommande diskussioner och att några av frågeställningarna är vem som ska stå för lokalkostnadera och med hur mycket.

I artikeln anges att Mitt i Huddinge under förra veckan berättade "att det kommunala bostadsbolaget Huge vill införa hyror för ideella föreningar, för
att spara pengar och att följa en ny lag om marknadsmässiga krav på avkastning".

För det första är Huge Fastigheter AB ett fastighetsbolag och inte bara ett bostadsbolag. Skälen till varför Huge inte kan bära kostnaderna själva är EU-rättsliga regler, vissa ändrade nationella regler, ett nytt ägardirektiv och dessutom allmänna synpunkter om att Huge bör uppbära en rimlig hyra för upplåtelse av lokaler och - slutligen - att det knappast kan vara en sak för Huges hyresgäster att bära kostnaderna för sådant som kommer alla Huddingebor till del och inte bara de egna hyresgästerna.

Huddinge konstnärsklubb har - tvärtemot vad som står i artikeln - inte varit uppsagda över huvud taget. I artikeln anges att man från Huges sida svänger något och menar att det nya avtalet kan börja att gälla senare. Jag kan inte se att man har svängt i något avseende. Om man säger upp ett avtal för omförhandling (vilket inte har skett ännu) och inte är överens vid tidpunkten då ett nytt avtal kan börja gälla kan ju parterna faktiskt komma överens om att det aktuella avtalet ska börja gälla från en senare tidpunkt.

I artikeln svarar jag därför följande: "– Tidsschemat håller nödvändigtvis
inte utan det är en diskussion som också ska föras med kommunen, säger Anti Avsan (M), styrelseordförande i Huge."

Samtidigt bekräftar jag (Huge enligt artikeln) att fler hyresavtal ska ses över. "– Vi har listat olika objekt där vi anser att vi inte tar ut en rimlig hyra, eller ingen hyra alls. Jag kan inte säga exakt hur många. Men det rör sig om ett tiotal som vi ser över, säger Anti Avsan."

Med ansvaret på rätt ställe menas att det inte kan vara Huges uppgift att bära kostnader som av olika angivna skäl bör bäras av andra. Med detta menas hyresgästerna (efter egen förmåga) och kommunen (för verksamheter som det är angeläget att stödja). Jag ska inte heller helt utesluta sponsring, men detta ska då ske utifrån bolagets sponsringspolicy. I sådana fall måste bedömningen ske på likartat sätt i de fall som kan vara aktuella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar