torsdag 22 december 2011

Andrahandsuthyrning - SVT Debatt

I går publicerades - på SVT:s debattsida - en artikel som jag skrivit om en utredning som nyss tillsatts. Redan den 1 april 2012 ska ett första delbetänkande lämnas. Det betänkandet ska belysa hur en ökad andrahandsuthyrning ska kunna stimuleras för att på så vis kunna frigöra fler bostäder ur det redan existerande bostadsbeståndet. Debattsidans rubriksättning - "Därför vill vi se en ökad andrahandsuthyrning" - fokuserar på detta.

Själva uppdraget innebär att titta närmare på hur hyresrättens villkor kan förbättras. Det övergripande syftet med utredningen är att först och främst ge svar på frågan om hyresrätten är missgynnad. Om så är fallet ska utredaren föreslå förändringar i gällande regelverk som kan ge långsiktigt goda och förutsägbara villkor för hyresbostäder. Syftet med sådana eventuella kommande förslag är att fler ska vilja äga, investera i och förvalta hyresfastigheter.

Slutligen ... ytterligare något om andrahandsuthyrning.

Bättre förutsättningar för andrahandsuthyrning får dock inte leda till ockerhyror eller att hyressättningssystemet påverkas på något annat negativt sätt. Därför har det gjorts tydligt i direktiven till utredaren att det förslag som presenteras inte får leda till nackdelar för det befintliga beståndet av hyresrätter. Utredaren ska beakta att hyresgästernas intressen – exempelvis rättvisa hyresvillkor – inte åsidosätts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar