måndag 12 december 2011

Regeringen förväntas göra mer

Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist skrev tidgare i höstas i DN (29/11) att regeringen nu måste ta tag i de verkligt stora utmaningarna när det gäller bostads- och samhällsbyggande. Han skrev bland annat att havsnivåerna stiger, att allt fler flyttar till storstäder som ofta ligger vid kusterna, att befolkningen åldras i rekordfart och att energieffektiviseringen måste gå mycket fortare, inte minst när det gäller bostäder.

Enligt Erik Hellqvist måste regeringen ta taktpinnen i två avgörande frågor:

1• Den offentliga upphandlingen måste bort från fokuseringen på lägsta produktionspris. I stället bör offentliga aktörer se mer till livscykelekonomi och hållbarhet, och premiera innovativa anbudslämnare.

2• Regeringen måste i praktiken satsa mycket större resurser på forskning, utveckling och innovation inom hållbar samhällsbyggnad, hållbara städer och nya bostadslösningar.

Detta måste regeringen - enligt Erik Hellqvist - klara parallellt med att en översyn i syfte att åstadkomma enklare regelverk sker.

Jag kan bara instämma när det gäller påpekandena avseende energieffektivisering och även att mycket större fokusmåste sättas på ett livscykelperspektiv.

Här finns en länk till den ursrungliga artikeln i DN och här finns en länk till Sveriges Byggindustrier som skriver om detta i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar