fredag 9 december 2011

Bolånetaket - ett problem för husföretag

I går medverkade jag under ett seminarium i riksdagen som hade anordnats av riksdagsledamoten Patrik Björck (S) tillsammans med Trä & möbelföretagen. Ett flertal företrädare för Trä & möbelföretagen redogjorde för den rådande situationen på trähusmarknaden. Nu i dagarna har det också synts artiklar med uppgifter om en kraftig nedgång när det gäller trähusindustrins produktion av småhus och om uppsägningar i trähusbranschen. Vad som är känt sedan tidigare att branschen är konjunkturkänslig och att den påverkas av den finansiella situationen. Exempelvis hade man en kraftig nedgång 2008.

Ett exempel som togs upp gällde ett läkarpar, båda 35 år och med hög lön. Paret har två små barn och vill bygga ett eget hus. De kan klara ganska höga månatliga amorteringar, men de har inte 600.000 kr till kontantinsatsen. Alltså får de inte låna i banken.

Mina kommentarer till detta var att förklara syftet med bolånetaket men att samtidigt påpeka att detsamma uppenbarligen får negativa effekter när det gäller bostadsmarknaden. Min egen uppfattning - som jag redogjorde för - är att det inte får förekomma vårdslös kreditgivning. Den kreditprövning som ska ske innan lån beviljas måste vara noggrann och kan säkert vara mer individuellt anpassad vilket skulle kunna innebära att belåning kan ske till högre nivåer än vad som följer av bolånetaket. Detta under förutsättning att kreditrisken fortfarande ligger på en önskvärd nivå. I andra fall kan det kanske vara aktuellt med exempelvis amorteringskrav. Det borde således kunna finnas utrymme för mer nyanserade och individuellt anpassade bedömningar under förutsättning att bolånetakets bakomliggande syften kan upprätthållas.

Här finns en länk till en nyhetsartikel på Trä & möbelföretagens hemsida som bland annat handlar det aktuella seminariet i riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar