tisdag 27 december 2011

Rimliga hyror - ansvaret på rätt ställe (2)

Peter Andersson som är en - enligt min mening - ansvarstagande socialdemokrat (även om jag inte alltid delar hans uppfattning) och tillika styrelseledamot i Huge Fastigheter AB skriver på sin blogg strax före julhelgen om den av tidningen Mitt i Huddinge uppmärksammade översynen av hyror och hyresnivåer som pågår inom Huge. Han anger också att den oro som finns och de protester som förekommit är "mycket en följd av ett svårt dilemma som HUGE har hamnat i".

När det gäller frågan om oro är det naturligtvis så att var och en som berörs av en fråga bildar sig en uppfattning med utgångspunkt från den information som han eller hon har tillgång till. Till det ska läggas vad man vet sedan tidigare och vilken känslomässig reaktion som framkallas av det man berörts av. Av bland annat det skälet tycker jag för det första att största möjliga öppenhet är eftersträvansvärt. Det gäller fakta om hur situationen ser ut, vilka frågeställningarna är och andra utgångspunkter för den diskussion som ska föras. Om man är öppen med den information man har finns det i alla fall bättre möjligheter för var och en att bilda sig en uppfattning om situationen. Däremot kan man inte - åtminstone inte från Huges sida - föregripa de kommande diskussionerna. Jag inser samtidigt också svårigheterna att från kommunens sida redan i ett tidigt skede ha en bestämd uppfattning om slutresultatet.

Peter Andersson skriver vidare: "Jag har tillsammans med mina partivänner i styrelsen tyckt att det finns anledning att se över hur hyror sätts. Får bolaget täckning för sina kostnader? Finns orimligt låga ersättningar i avtal där en justering är viktig för oss som ansvarar för bolagets ekonomi? Det gäller i stort men också sådant som kan ses som fastigheter som inte bara har ett verksamhetsintresse utan också är viktiga att bevara utifrån kulturhistoriska skäl. Hur ska fördelningen av ansvaret när det gäller drift/kostnader ska se ut mellan kommun och Huge?" Jag kan bara konstatera att i dessa delar är vi helt överens.

För egen del tycker jag att det finns ett stort värde i att Huge äger och förvaltar ett antal mycket fina kulturbyggnader i Huddinge. Detta är en sak som säkerligen särskiljer Huge från andra liknande företag. Det förhållandet att dessa byggnader i många fall renoverats varsamt och återställts till ett i det närmaste helt ursprungligt skick och att de sköts av Huge är någonting man gärna visar upp och är stolt över. Detta behöver dock inte innebära något motsatsförhållande när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. De kommunala ambitioner som omsatts genom Huge och som kommunen har ett intresse av bör kommunen rimligtvis också ta ansvar för.

Jag har bloggat om de nu aktuella frågeställningarna tidigare. Här finns en länk till det inlägget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar