lördag 3 december 2011

Kan universitetsmiljön tillföra (S) kunskaper?

Socialdemokraternas så kallade förtroenderåd, som av vissa beskrivs som en "minikongress", äger uppenbarligen rum i vad man kan kalla universitetsmiljö. Platsen är Aula Magna vid Stockholms universitet.

En undersökning som presenterades för inte så lång tid sedan utvisade att 49 procent av socialdemokraternas riksdagsledamöter saknar högre utbildning, en av dem är Håkan Juholt. När det gäller utbildningsnivån är det bara Sverigedemokraterna som ligger lägre än (S). För egen del tror jag att det krävs betydligt mycket mer än att förlägga aktiviteter till Aula Magna för att få kunskaper och skapa kompetens. Det enda som har blivit känt så här långt är att Håkan Juholt har utställt löften om att han ska återkomma med förslag i olika frågor (... om han inte ändrar sig förstås ...).

Debattartikeln på DN-debatt (3/12) innehåller i princip bara ord och en allt överskuggande grundidé om att man ska möta framtiden med dåtiden. Dåtidens tvångströja har uppenbarligen dragits åt hårdare och närmast vuxit fast på vänsterfalangens kroppar. Detta leder naturligtvis till konvulsioner i ett parti som på Håkan Juholts motsida också innehåller politiker som lever i nutid och kan göra kopplingar mellan det som sker i omvärlden och relatera detta till ... en egen politik ... om det nu skulle ha funnits någon.

Allmänt sett kan det också tyckas vara lite magstarkt att kritisera regeringen i olika avseenden om man inte ens vet vad man vill själva vill. Alliansregeringen gjorde stora infrastruktursatsningar i samband med 2008 års finanskris och internationella lågkonjunktur. Man kan säga att medel tillfördes allt som låg inom planeringshorisonten. Tidigare socialdemokratiska regeringar gjorde i princip ingenting. Vilken trovärdighet har Socialdemokraterna mot den bakgrunden och det förhållandet att Håkan Juholt uppenbarligen inte har en susning om det mest grundläggande när det gäller statens finanser. Jag tänker här på Håkan Juholts uttalande om att alla pensionärer ska få motsvarande skatt som löntagarna ... redan nästa år. Detta uttalande sågades ju för övrigt ganska tydligt av Thomas Östros (S).

Här finns en länk till artikeln på DN-debatt där Håkan Juholt säger? Ja, egentligen ingenting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar