tisdag 11 januari 2011

Sveriges internationella arbete i Genéve


I världen finns två stora plattformar för internationellt samarbete. Dessa är New York med FN och alla dess kringverksamheter och Genéve i Schweiz.

Genéve är arbetsplats för en stor mängd internationella organisationer och det påstås att ingen vet exakt hur många de är, men i vart fall är antalet omkring 70. När staden Genéve nämns tänker kanske den som är lite folkrättsligt orienterad på Genévekonventionerna som är centrala internationella konventioner på den humanitära rättens område.

Jag har under kvällen (i egenskap av ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska Unionen) varit på delegationsmiddag på residenset hos svenske ambassadören i Genéve, Jan Knutsson. Där har vi hört intressanta föredragningar och diskuterat den aktuella situationen inom ett antal områden som sysselsätter den svenska representationen.

Det har handlat om humanitära frågor, frågor gällande mänskliga rättigheter (MR-frågor), handelsfrågor och frågor om internationell nedrustning och icke-spridning av vapen.

En del av Sveriges bistånd kanaliseras genom olika internationella organisationer i Genéve (exempelvis Röda korset). Det är då fråga om det som kallas multilateralt bistånd till skillnad från det bilaterala biståndet som kanaliseras genom SIDA. På det humanitära området är Sverige sjätte största givare. Behoven av humanitärt stöd ökar på grund av att det inträffar fler katastrofer i världen. I färskt minne har många säkert översvämningarna i Pakistan och det som inträffade på Haiti.

En mycket väsentlig del av arbetet i Genéve anknyter till FN:s MR-råd som kan sägas vara ett av FN:s tre ben. De andra två är internationell säkerhet respektive utvecklingsfrågor. Sverige är en av de största givarländerna till FN:s höga kommissarie för mänskliga rättigheter. En stor del av pengarna går till MR-rådgivare i FN:s landoperationer.

När det gäller handelsfrågorna är det positiva att det ser ut som att det kan bli en lösning när det gäller de så kallade Dohaförhandlingarna, kanske om någon vecka eller om någon månad. Detta vore naturligtvis positivt för Sverige som är ett litet exportberoende land. Varför förutsättningarna nu ser mycket bättre ut än på länge tänker jag inte utveckla mer just nu.

Slutligen något om nedrustningsfrågorna, som naturligtvis också tar stor plats. Det viktigaste inom det huvudområdet är möjligen global kärnvapennedrustning men därutöver även så kallade negativa garantier, förhindrande av kapprustning i rymden och ambitionerna att stoppa tillverkningen av klyvbart material för kärnvapenändamål. Inom nedrustningsområdet finns för övrigt även två andra viktiga plattformar, Wien och Haag.

1 kommentar:

  1. Intressant att höra om arbetet från den politiska fronten. Vill tipsa om en relevant artikel om Ekonomisk debatts nya redaktör som efterfrågar ett smartare bistånd. http://review.ehl.lu.se/ny-redaktor-for-ekonomisk-debatt-efterfragar-mer-kunskap-kring-hur-sveriges-bistand-ska-utformas/

    Hälsar,
    Henrik

    SvaraRadera