fredag 21 januari 2011

Om bosparande i Dagens Industri

Bilder från bostadsbyggande i Huddinge. I bakgrunden ses hyresbostäder som ägs av Wallenstam.

I en debattartikel Dagens Industri den 17 januari skrev två företrädare från HSB, Charlotte Axelsson och Sture Blomgren, att det borde ställas krav på sparande för att få låna till en bostad. I dagens nummer av Dagens Industri kommenterar jag detta. Än så länge verkar artikeln inte vara utlagd i webversion, men min kommentar till förslaget om bosparande är i alla fall följande:

Bosparande är en idé som råkar sammanfalla med HSB:s tjänst bosparande. Vid en första anblick kan man tycka att skattefritt bosparande är en sympatisk idé. Jag har dock svårt att se att politiker ska ha synpunkter på vad människor sparar till, vare sig det handlar om bostäder eller semesterresor. Det viktiga är att den som köper en bostad ska kunna klara sin ekonomi, oavsett om detta sker genom att köparen får lägre kostnader efter att först ha sparat pengar till en bostad eller om köpet finansierats till en större del genom lån.

I debatttartikeln svingade Charlotte Axelsson och Sture Blomgren sina slevar ganska friskt i andra avseenden och uttalade då följande:
"I dag finns ingen bostadspolitik kvar eftersom det varken finns generellt produktionsstöd till bostadsbyggandet eller, som i många andra länder, ­selektiva bidrag till bostäder för låginkomsttagare. Efter att de gigantiska bostadssubventionerna avskaffades förväntar samhället att det är den ­enskilde som själv måste planera och ta ansvar för sin framtida bostadsförsörjning på en i huvudsak kommersiell bostadsmarknad."
Det ovan citerade har jag också bemött i mitt svar som slutar med påståendet att det är först nu som vi i Sverige har en bostadspolitik värd namnet. Jag kommer att länka till min artikel senare när den finns tillgänglig "på nätet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar