måndag 3 januari 2011

Kommunala bostadsaktiebolags affärsmässighet

Huges Fastigheters hyresbostäder vid Kvarnbergsplan i Huddinge (klara 2009)

DN-debatt i dag skriver Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, att ”Hyresgästföreningen måste acceptera nya hyreslagen”. Frågan som är uppe till diskussion är egentligen vad de sedan den 1 januari gällande reglerna om ”affärsmässighet” innebär. Dessa regler finns inte i hyreslagen men väl i den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Är det någon skillnad mellan vad som gällde före den 1 januari och vad som gäller i dag? Det korta svaret är ja. Vad ligger då i begreppet affärsmässighet? Jag ska försöka besvara den frågeställningen lite kortfattat.

Utgångspunkten är att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Bolagen ska ha marknadsmässiga avkastningskrav, vilket innebär att bolagen undantas från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i kommunallagen. Detta är en påtaglig förändring mot vad som gällde tidigare. Då omfattades kommunala bostadsföretag av den kommunala självkostnadsprincipen, som i och för sig var något modifierad genom rättspraxis. Nu saknas den begränsningen.

Begreppet affärsmässighet avser det övergripande förhållningssätt som ett inte subventionerat företag på en marknad intar inför investeringar, i sin dagliga drift och i relation till andra aktörer. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat ägare av ett jämförbart privat bostadsbolag. Avkastningen måste vara marknadsmässig utifrån den valda risknivån, i vart fall på lång sikt. Detta innebär att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt och att samma krav ska ställas på de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen som på övriga företag på bostadsmarknaden.

Detta är den övergripande inriktningen och syftet med reglerna i denna del. Jag avstår från att fördjupa mig mer i vad det konkret innebär när det gäller frågor om hur synsättet bör vara när det gäller investeringar (på kort och lång sikt), finansförvaltning och andra frågor.

1 kommentar:

  1. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman i bloggreplik på fastighetsägarnas DN Debatt.

    http://barbroengman.blogspot.com/2011/01/fastighetsagarna-hotar-med-eu-igen.html

    SvaraRadera