torsdag 13 januari 2011

Debattartikel om bostadsbyggande i Dagens Samhälle

I veckans nummer av tidningen Dagens Samhälle, som kommer ut i dag, har jag en debattartikel publicerad. Den handlar om bostadspolitik, bostadsbyggande och kommunernas ansvar för att bostäder byggs. I artikeln skriver jag bland annat:
Nu behöver kommunerna också ta sitt ansvar, trots att förhållandevis många lägenheter började byggas 2010. Bostadsbyggande är till stor del en lokal fråga och alla kommuner har ansvar för bostadsförsörjningen. Sammantaget innebär de nya förutsättningarna bättre möjligheter att bygga fler hyresbostäder........

Bostadsbyggandet beräknas 2010 hamna på drygt 25 000 påbörjade lägenheter – utan subventioner och i efterdyningarna av en finansiell kris som fortfarande starkt påverkar den europeiska ekonomin. Det är en betydligt högre nivå än den genomsnittliga bostadsproduktionen under den socialdemokratiska regeringsperioden 1994–2006, trots att det då fanns omfattande subventioner och statlig detaljstyrning av bostadsmarknaden.
Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar