söndag 16 januari 2011

Frivilliga Flygkåren

Under våren 2010 hanterade Civilutskottet ärendet "Luftfartens lagar" som till största delen handlade om införandet av en helt ny luftfartslag. Jag var ansvarig för ärendet och under utskottets hantering blev jag kontaktad av Frivilliga Flygkåren (FFK) som var oroliga för inskränkningar i sitt operativa tillstånd som allvarligt skulle påverka kårens flygverksamhet. Man upplevde att Transportstyrelsen - redan innan den nya lagen hade trätt i kraft - hade börjat dra åt tumskruvarna.

I förra årets sista nummer av FFK:s medlemstidning "FFK NYTT" rapporter kårchefen på ledarplats att frågan om det operativa tillståndet har löst sig. Därefter beskrivs mötet som jag hade under våren 2010 med företrädare för flygkåren under rubriken "FFK:s OPERATIVA TILLSTÅND".

"Under årets första halva har FFK:s ledning besökt olika beslutsfattare som ingick i det pågående arbetet med den nya luftfartslagen. Vid kontakten med civilutskottet, mötte vi en initierad jurist. Han är rådman i en tingsrätt och var väl insatt i den nya föreslagna luftfartslagen. Han såg inget hinder för FFK att verka vidare även under den nya lagen.

Vi fick av rådmannen en mycket intressant beskrivning av svenska lagar. Min tolkning av hans juridiska beskrivning är följande: Man ska se en lag som en tavla eller en spelplan med en relativt stor rörelsefrihet inom lagens ram. Försiktiga eller fega handläggare fastnar ofta i en liten prick i mitten av tavlan – med största marginal till ramen. Resultatet blir hämmande på all verksamhet och förstör lagens egentliga syfte. Den som utnyttjar hela spelplanen följer lagstiftarens intentioner och skapar i stället möjligheter."

Jag gratulerar Frivilliga Flygkåren till att frågan om det operativa tillståndet verkar ha löst sig och att de mörka molnen på flygarhimlen har skingrats.

Här finns länken till tidningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar