söndag 2 januari 2011

Bostadspolitiska löften

På Barbro Engmans (förbundsordförande i Hyresgästföreningen) blogg presenteras från och med i går ett antal bostadspolitiska löften. Först ut i går var Miljöpartiet. Så här lyder deras bostadspolitiska löfte som avgetts av Gustav Fridolin.

"Miljöpartiets nyårslöfte är att fortsätta kämpa för en politik som stärker hyresrättens ställning och som bygger bort bostadsbristen och trångboddheten. Då gäller det att man ser bostadsbristen som ett gemensamt problem som kräver samhällslösningar, snarare än som ett problem bara för den bostadslöse."

Mina kommentarer till detta löfte är att i dag - till skillnad från huvuddelen av åren under förra mandatperioden - står Miljöpartiet för en bostadspolitik som innefattar en stor satsning på återinförande av statliga subventioner. Detta ska ställas mot det arbete som utfördes under förra mandatperioden av Alliansregeringen och majoriteten i riksdagen. Det arbetet var inriktat på att ställa om bostadssektorn från ett bidragsberoende till en tryggare och bättre fungerande bostadsmarknad med långsiktigt stabila villkor för byggande, ägande och nyttjande av bostäder med alla typer av upplåtelseformer.

Alla former av konkurrenssnedvridande produktionsstöd har avvecklats och nya villkor för de kommunala bostadsföretagen och nya hyressättningsregler har utformats i samverkan med bostadsmarknadens parter.

I det fortsatta arbetet på det bostadspolitiska området bör det nu fokuseras på åtgärder som kan bidra till en bättre konkurrens inom byggsektorn och lägre byggkostnader som ytterligare kan stärka hyresrättens ställning, som kan bidra till en bättre bostadsmarknad för studenter och unga och som kan medverka till att bryta ett utanförskap som kommit att koncentreras till vissa bostadsområden.

Miljöpartiet har i de rödgrönas namn slagit in på en mindre konstruktiv väg än tidigare. Detta framgår inte direkt av Gustav Fridolins allmänt hållna och förhållandevis innehållslösa bostadspolitiska löfte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar