lördag 15 januari 2011

Sänkt skatt för pensionärer

Nu har skatten för pensionärer sänkts tre (3) gånger sedan 2006. Den senaste skattesänkningen gäller från och med den 1 januari i år.

Det svenska pensionssytemet är uppbyggt så att utfallet ur systemet blir större ju fler som arbetar. Den ekonomiska krisen i världen påverkar pensionssystemet, men genom att sänka skatten för pensionärer mildras effekterna.

Här kan du räkna ut hur mycket skatten sänkts för personer med olika månadsinkomster upp till 32 000 kronor. Välj månadsbelopp och folkbokförningskommun eftersom hänsyn tas till den kommunala skattesatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar