fredag 7 januari 2011

Hissen upp med Centerpartiet? + Något om ägarlägenheter

Dagens bostadspolitiska löfte på Barbro Engmans blogg kommer från Centerpartiet och har avgivits av Ola Johansson som är suppleant i Civilutskottet. Löftet lyder som följer:

"Öppna dörren för delaktighet åt hyresgäster, för nu ska hissen gå ända upp till översta våningen för hyresrätten".

Jag ska inte vara kritisk i onödan så min enda kommentar blir: Jaha ............ och ............

Ägarlägenheter

Det finns också skäl att notera att Sveriges Radio, Ekot, har uppmärksammat att det inte har byggts så många ägarlägenheter i Sverige efter att detta blev möjligt den 1 maj 2009. På samma sätt har det från tid till annan framförts kritik mot - exempelvis - att kommunala hyresgarantier inte har utnyttjats i tillräckligt stor omfattning.

Jag har för egen del inga som helst problem med något av detta. Vi politiker ska skapa möjligheter för människor att göra egna val, inte att styra detaljförutsättningar utifrån egna personliga uppfattningar. Min eller någon eller några andra politikers uppfattning om vad som är bäst för människor är därför inte av någon större betydelse för enskilda människors val av boendeform. Trots detta är det självfallet också så att finanskrisen har haft betydelse och att bostadsproducenterna inte har valt att bygga ägarlägenheter i den omfattning som nog hade varit möjlig om banker och försäkringsbolag inledningsvis hade haft ett annat förhållningssätt.

Bostadminister Stefan Attefall (KD) har sagt följande till Ekot:

– Jag tror att det kommer att komma till stånd många fler (ägarlägenheter - min anmärkning), men vi har alltså en ny lag som kom mitt i en finanskris. Det tar sin tid innan marknaden, konsumenter byggherrar, finansbolag och banker lär sig det nya systemet. Så jag tror att ägarlägenheter kommer att komma, men det tar alltid tid att introducera nya former av ägande.

Vi vet att bankerna har haft problem med sina administrativa system när det gäller hanteringen av krediter i samband med produktion av ägarlägenheter. Vi vet också att försäkringsbranschen har haft svårt att förhålla sig till den nya typen av bostäder som ägarlägenheter utgör.

Att det finns gemensamma delar i ett ägarlägenhetshus är i och för sig inte konstigare än de gemensamhetsanläggningar som tillkommit med stöd av anläggningslagen och som finns i många kedjehus-, radhus- och villaområden. I dessa områden kan både vägar, avloppsledningar, dagvattenledningar och annat förvaltas på samma sätt som de gemensamma delarna av ett hus eller andra delar av en fatighet som förvaltas en ägarlägenhetsförening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar