måndag 31 januari 2011

Internationella konflikter

I kväll har jag hållit ett anförande om internationella konflikter. Jag trodde att jag skulle vara ganska ringrostig eftersom det var många år sedan jag sysslade med denna typ av frågor, men det flöt på ganska bra. Jag glömde till och med bort tiden och det beror nog till stor del på att jag har ägnat några dagar åt att läsa på om konfliktläget i världen och rekapitulerat mina gamla kunskaper i internationell rätt. Genom det för mandatperioden nya uppdraget som ordförande för den svenska delegationen till Interparlamentariska unionen känns dessa frågor väldigt relevanta igen.

Jag konstaterar att världens konfliktområden i allt väsentligt finns utspridda i Afrika och i Asien med en koncentration till området kring mellanöstern. På andra sidan Atlanten kan man nog i dag bara skönja två konfliktområden, Colombia och Haiti. När det gäller Haiti drabbades landet - efter allt som inträffat dessförinnan - även av ett kraftigt jordskalv i januari 2010. Jag kommer att åka till Panama under april månad och enligt planerna ska vi också besöka de södra delarna av landet för att bekanta oss med den flyktingproblematik som hör samman med konflikten i Colombia (Panama gränsar till Colombia).

Det är inte heller utan intresse jag följer utvecklingen i Egypten och det man kan fundera över i dag är vilka som kommer att ta kommandot i den omstöpning som håller på att ske i landet. Det påpekas att det trots allt inte är så många människor som deltar aktivt i de regimkritiska protesterna på gator och torg i förhållande till hur många som bor i Egypten. Som så många andra kan jag inte säga annat än att utvecklingen är svårbedömd. I grunden finns dock en risk för att religiöst influerade grupper försöker flytta fram sina positioner vilket kan skapa fortsatt oro.

Det känns å andra sidan lite lugnande att militär personal nu bevakar Egyptiska museet i Kairo så att museets unika samlingar inte ska bli utsatta för plundring och förstörelse. Andra som har besökt det museet kan nog instämma i detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar