tisdag 4 januari 2011

(M)itt bostadspolitiska löfte till Sveriges hyresgäster

I dag publicerades Moderaternas (mitt) bostadspolitiska löfte på Barbro Engmans blogg (Hyresgästföreningens förbundsordförande). Det har följande lydelse:

"Mitt löfte till Sveriges alla hyresgäster är att fortsätta att arbeta för en bättre fungerande bostadsmarknad.

På en väl fungerande bostadsmarknad finns det valmöjligheter mellan olika boendeformer, såväl hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter som villor och radhus.

Det är viktigt att fler människor får möjlighet att själva välja ett boende som passar dem.

En väl fungerande bostadsmarknad gynnar hyresrätten. Hyresrätten som boendeform är viktig för att kunna upprätthålla en flexibel arbetsmarknad och för att kunna möta människors behov av bostäder.

Det är angeläget att det byggs fler bostäder, men också att det byggs fler hyresrätter.

Arbetet med att stärka hyresrättens ställning ska fortsätta".

Jag noterar också att mitt löfte föranlett en kommentar.

I förrgår publicerades även Folkpartiets bostadspolitiska löfte som avgivits av Lars Tysklind (som är gammal utskottskollega till mig från Civilutskottet). Jag behöver inte kommentera det löftet eftersom vi arbetar på samma planhalva.

1 kommentar:

  1. Inte konkret - gör om gör rätt annars tillbaka till skolbänken med dig.

    SvaraRadera