onsdag 14 mars 2012

Syrien och FN-systemets brister

Med tanke på den senaste tidens händelser i Syrien, men också de uppgifter om våld mot civilbefolkningen som det har rapporterats om under lång tid, finns det anledning att ställa sig frågan om förutsättningarna inte är uppfyllda för så kallad humanitär intervention. Så som folkrätten har utvecklats finns det gränser för vad en stat kan utsätta sin civilbefolkning för utan att omvärlden reagerar.

Nu är det i och för sig så att en resolution från säkerhetsrådet hade varit en självklar och naturlig utgångspunkt för världssamfundets reaktion mot Syrien. Problemet är att vetosystemet förhindrar detta. Under månadsskiftet november - december förra året var jag på en utfrågning i FN som handlade om dessa problem samt hur FN:s beslut skulle kunna få genomslag i världens länder. Frågan är aktuell i allra högsta grad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar