måndag 19 mars 2012

Stärkt skydd vid olyckor till sjöss

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen om obligatorisk ansvarsförsäkring för fartygsredare. Ärendet hör hemma inom ämnesområdet sjörätt och bereds därför i Civilutskottet, där det kommer att behandlas under våren.

I propositionen föreslår regeringen att krav ska ställas på redare för större fartyg, att de ska ha en ansvarsförsäkring. Syftet med ett sådant krav är att säkerställa att de som drabbas av skada vid en fartygsolycka eller ett utsläpp kan få ersättning. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv.

Skyldigheten att ha försäkring föreslås gälla för alla redare för svenska fartyg. Även redare för utländska fartyg ska ha försäkring om fartyget kommer till svensk hamn eller - exempelvis - borrar eller lägger rör på havsbottnen i Sverige. Utländska fartyg som inte uppfyller kraven på ansvarsförsäkring ska kunna förbjudas att komma till svenska hamnar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Här finns en länk till propositionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar