fredag 2 mars 2012

Försvarsministern besöker Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns Brandförsvarsförbund en framåtsträvande organisation. Jag har suttit i förbundsdirektionen sedan andra halvan av 1990-talet och därigenom varit med när organisationen har utvecklats genom åren. Jag var senast ordförande under år 2009 och kommer att vara det nästa år igen.

I årsredovisningen för år 2009 skrev jag bland annat följande:

"Södertörns brandförsvarsförbund är en modern och dynamisk organisation som ständigt utvecklas. Detta har varit en viktig utgångspunkt för mig under alla år som ledamot i förbundet och inte minst nu som ordförande under år 2009. Förbundsdirektionen har alltid haft en gemensam ambition att vara lyhörd mot det som händer i vår omvärld och särskilt följa det som händer inom räddningstjänstområdet. Den ambitionen har lett till att vi även har hämtat inspiration och intryck från framgångsrika räddningstjänstorganisationer på andra håll i världen. Många av våra intryck har senare också fått genomslag i vår verksamhet.

Vi har särskild anledning att vara stolta över att förbundets personal så ofta utnyttjas för internationella insatser. En förklaring till detta är att vi har kompetenta medarbetare, men också att vi har delegerat ansvar långt ut i organisationen. Det gör våra medarbetare mer självständiga och ansvarstagande jämfört med anställda i många andra räddningstjänstorganisationer.

När en organisation är på väg framåt medför det ibland vissa problem. Gamla sanningar kullkastas, nya arbetsmetoder och strategier tar plats. Förbundet
som organisation med alla dess medarbetare har en sådan förändringsbenägenhet att man till och med blir orolig i andra räddningstjänstorganisationer i vår närhet. Om man är rädd för förändring och utveckling i sig finns det nog alltid en oro, alldeles
oavsett vad som sker, men det som jag tror oroar mest är att vi dessutom har varit framgångsrika i det vi har företagit oss. Det skapar både krav på motsvarande
förändringar och motreaktioner i vår omvärld men har samtidigt lett till utökat samarbete och samgående med andra räddningstjänstorganisationer."

Utvecklingen fortsätter ...

På måndag, den 5 mars, besöker försvarsminstern Södertörns brandförsvarsförbund. Enligt ett utsänt pressmeddelande ska Sten Tolgfors först träffa representanter för Södertörns brandförsvarsförbund som på olika sätt arbetar med att bredda kompetensen inom brandmannayrket genom ökad mångfald.

Därefter kommer han också att träffa brandmän med olika bakgrund och erfarenheter för att höra hur de ser på yrket samt vilka krav som ställs på dagens brandman. Till denna senare del - kl. 14.45 - är även media välkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar