torsdag 15 mars 2012

Moderaternas Sverigemöte i Örebro

På Moderaternas Sverigemöte i Örebro (16 - 17 mars) kommer jag att medverka i två seminarier. Jag kommer också att vara moderator för ett seminarium och dessutom kommer den storstadspolitiska utvecklingsgruppens rapport att presenteras på ett seminarium. För egen del har jag ansvarat för de delar i rapporten som lite kortfattat kan sägas avse bostadsbyggande och planprocesser. Jag kommer att återkomma till den rapporten vid ett senare tillfälle.

Jag medverkar i följade två seminarier:

1: Så blir man en framgångsrik miljökommun
Seminariet beskrivs på följande sätt: Hur kan du bedriva miljö- och klimatsmart politik i din kommun? Vilka krav kan politiker ställa i offentliga upphandlingar? Under seminariet kommer några framgångsrika moderata miljökommuner att lyftas fram.

2: Kan vi lösa bostadsmarknadens problem?
Seminariet belyser bostadsmarknadens problem och vilka faktorer som får igång byggandet. Diskussionen ska kretsa kring hur man rustar upp miljonprogramområden, hur de kommunala bostadsbolagen arbetar med sitt bostadsbestånd och vilka fortsatta utmaningar vi står inför?

Jag är moderator för följande seminarium:

Sociala insatsgrupper för unga i riskzonen
Seminariet beskrivs på följande sätt: På regeringens uppdrag pågår en pilotverksamhet på tolv orter med sociala insatsgrupper. I de sociala insatsgrupperna ska polisen, socialtjänsten, skolan, missbruksvården, arbetsförmedlingen med flera samverka i arbetet med unga i riskzon för att inte hamna i grov kriminalitet, dess målgrupp är unga i åldern 15 till 25 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar