onsdag 7 mars 2012

Så gör kommunerna bostadsbyggande möjligt

Jag har tidigt under förmiddagen medverkat under ett seminarium anordnat av SKL med rubriken "Så gör kommunerna bostadsbyggande möjligt".

Seminariets utgångspunkt var att det byggs för lite bostäder, särskilt där det behövs mest bostäder. Att frågan är angelägen märks på intensiteten i debatten. För att nå ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling behövs ett samspel mellan många aktörer. Alla måste överväga vad var och en kan göra bättre. Att frågan är aktuell framgår också av dagens huvudnyhet i DN.

Här finns en länk till dagens artikel i DN och här finns en länk till en upptagning av seminariet som sändes på webben.

Mina inlägg finns efter de fyra presentationer som gjordes under seminariet. Om man börjar lyssna strax före 1.17.00 så kan man höra mina kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar