söndag 11 mars 2012

Förenklad beskattning vid bostadsförsäljning

Regeringen lämnade i fredags ett uppdrag till Skatteverket som ska se över reglerna för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter.

Många har upplevt att reglerna för att beräkna vinst eller förlust vid försäljning av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt är krångliga. Dessutom är det ett stort antal som gör fel när försäljningen ska deklareras. Skatteverket har därför fått i uppdrag att se över och lämna förslag på förenklingar av regelverket.

I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att ytterligare förbättra Skatteverkets service till de skattskyldiga som ska redovisa en försäljning av privatbostad.

Till kategorin privatbostadsfastigheter hör förutom villor, kedjehus, radhus och fritidshus (småhus) även ägarlägenheter. De flesta bostadsrätter i Sverige är privatbostadsrätter.

Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2012.

Här finns en länk till regeringsbeslutet avseende uppdraget till Skatteverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar