fredag 9 mars 2012

Ny lagstiftning innebär nya förutsättningar

Hem & Hyra skriver i sin webbupplaga om den nya lagstiftningen (som trädde i kraft den 1 januari 2011) och som gäller allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt nya hyressättningsregler.

Man anger i ingressen att parterna (på hyresbostadsmarknaden) tyder den nya hyreslagen olika. Därför kärvar hyresförhandlingarna. Man påstår även att utomstående experter är oense om vad lagen innebär.

Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, påstår att det är regeringens fel, som har stiftat en luddig lag för att få med alla parter på tåget. Framför allt syftar han - enligt artikeln - på skrivningarna om att allmännyttan ska agera affärsmässigt. Det tolkas av Fastighetsägarna som att hyrorna bör höjas för centrala lägenheter där kötiderna är långa. "– Att man tolkar lagen så fruktansvärt olika är ett underbetyg till lagstiftaren, säger Hans Lind."

Jag skulle naturligtvis ytterst för egen del kunna ha en uppfattning om vad som gäller i varje enskilt fall även om jag inte uttrycker detta i något sammanhang som har med förhandlingar på hyresbostadsmarknaden att göra. I höstas fick jag frågan på Motala Forum om vem av parterna Hyresgästföreningen, riksorganisationen, eller Fastighetsägarna, Sverige, som hade rätt i sin "tolkning" av den nya lagstiftningen. Mitt svar var - lite kortfattat - att lagstiftningen inte ska tolkas av parterna utan i stället tillämpas. Att parterna på hyresbostadsmarknaden underbygger sina förhandlingspositioner med argument om att den nya lagstiftningen innebär det ena eller det andra är inte något märkligt i sig. Dessutom innebär detta inte på något sätt att lagstiftningen skulle vara undermålig. Jag får tyvärr ge Hans Lind underkänt för hans något förenklade slutsats. Vem tror på fullt allvar att parterna skulle kunna hitta svaret på sina skilda partsintressen i en regel i lagen som tillgodoser bådas intressen.

Tvärtemot Hans Linds uppfattning anser Göran Cars, även han professor på KTH, men i samhällsplanering och miljö, att lagen är tydlig: Det affärsmässiga tänkandet ska stå i centrum och ett allmännyttigt bolag ska i stort sett agera som en privat fastighetsägare. Han tilläggger att detta kommer att leda till allt större segregation. Regeringen har inte analyserat konsekvenserna av lagstiftningen tillräckligt säger han.

Reinhold Lennebo, som är vd för Fastighetsägarna Sverige, anger att: "Hans tolkning av den nya lagen är att hyresgästernas värderingar ska få större betydelse. Läge och standard ska ges större genomslag när hyran sätts."

Jag är övertygad om att parterna i grunden är överens om att det gagnar hyresrätten som boendeform om bostadskonsumenternas värderingar får större genomslag på hyrorna. Frågan är dock hur fort detta ska ske och i vilken omfattning. Här kan jag peka på den så kallade Malmömodellen och vad man har åstadkommit där på frivillig grund.

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar