torsdag 1 mars 2012

SvD Brännpunkt: S har bara subventioner kvar

I dag har jag en artikel på SvD Brännpunkt. Artikeln är intagen som slutreplik på Veronica Palms (S) replik på vår alliansgemensamma bostadspolitiska artikel som togs in på SvD Brännpunkt den 23 februari.

Förutom bemötande av tre felaktiga påståenden i artikeln konstaterar jag att som svar på de faktiska problem och utmaningar som finns på bostadsmarknaden har Veronica Palm endast ett enda konkret förslag, nämligen bostadssubventioner. Att subventioner inte kan lösa strukturproblem med krångliga regelverk, långa handläggningstider och utdragna överklagandeprocesser borde stå helt klart för alla med någon kunskap om problembilden.

Slutklämmen i artikeln lyder:

"Den slutsats som ligger nära till hands är att Socialdemokraterna helt enkelt har gett upp hoppet om att komma tillrätta med de problem som finns på bostadsmarknaden och därför bara har subventioner kvar. Det är tråkigt att detta enda halmstrå handlar om att gödsla marknaden med skattebetalarnas pengar.

Genom att ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken och utreda en rad viktiga frågor, exempelvis hur kommunerna tillämpar bestämmelserna om tekniska egenskapskrav, plangenomförandet, hur de olika boendeformernas förutsättningar ser ut och hur hyresrättens villkor kan förbättras, hoppas alliansregeringen kunna komma tillrätta med åtminstone några av de fundamentala problem som alltjämt plågar den svenska bygg-och bostadsmarknaden."

Här finns en länk till min slutreplik och här är en länk till Veronica Palms replik.

1 kommentar:

  1. http://di.se/Artiklar/2012/3/2/260897/Debatt-Infor-ny-moms-sa-bygger-vi/

    Bo Bubbla (bobubbla.blogspot.com)

    SvaraRadera