torsdag 8 mars 2012

Moderat förnyelsearbete inleds

Moderaternas partistyrelse har tillsatt fem centrala arbetsgrupper för att förnya, förstärka och utveckla politiken inför valen 2014 och formulera en reformagenda för mandatperioden 2014-2018. Arbetsgrupperna ska inom områdena ekonomi och arbetsmarknad, skola och utbildning, hälsa, brottsbekämpning samt hållbarhet ta fram förslag på ny moderat politik.

De offensiva målen för grupperna är att samtala med människor i hela Sverige och utveckla partiets rekryteringsprocesser. När det gäller samtalen är målet 900 000 genomförda samtal fram till valdagen 2014.

För egen del ingår jag i gruppen som ska utarbeta en förnyad och utvecklad rättspolitik. Gruppen leds av justitieminister Beatrice Ask. Den kortfattade beskrivningen av arbetsgruppens uppgift ser ut på följande sätt.

Bekämpa alla brott
Arbetet med att se över polisens organisation, effektivitet och dimensionering behöver fortsätta. Även uppföljningen kring hur de skärpta straffskalorna efterlevs kan behöva förstärkas. Samtidigt behöver en modern moderat politik för trygghet i högre utsträckning fokusera på förebyggande arbete och brottslighetens orsaker.

Här finns en länk till en kort presentation av arbetsgruppen där man också ser vilka andra som ingår i denna.

Här finns en länk till statsminister Fredrik Reinfeldts presentation av förnyelsearbetet (från en pressfrukost den 6/3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar