torsdag 1 september 2011

(S)ubventionsförslag sågas

På Brännpunktssidan i Svenska Dagbladet i lördags skrev Håkan Juholt och Veronica Palm (båda S) om bristen på studentbostäder. Rubriken var "Passiv bostadspolitik drabbar unga".
Jag kommer att kommentera varje punkt i den aktuella artikeln. I dag börjar jag med den första punkten där man säger följande: "Vi vill utforma en statlig investeringsstimulans för ökad produktion av studentlägenheter."

För det första finns det skäl att framhålla att bostadspolitiken sedan 2006 definitvt inte har varit passiv. Däremot har Socialdemokraterna inte förmått att utforma någon ny egen bostadspolitk sedan krisen på 1990-talet vilket Maryam Yazdanfar (tidigare ordförande i Civilutskottet och Socialdemokratisk riksdagsledamot) så riktigt påpekade i (S)-tidningen Aktuellt i politiken innan hon avsattes i samband med Håkan Juholts tillträde som partiledare.

När det gäller den gamla subventionspolitiken hade denna definitivt nått vägs ände enligt en enig byggbransch. Inte ens under den förra finanskrisen och internationella lågkonjunkturen eller därefter har någon efterfrågat nya bostadssubventioner. Man höll således unisont fast vid ambitionen att långsiktigt stabila villkor ska gälla. Tidigare satt man och lurpassade på olika förväntade subventioner vilket skapade en påtaglig ryckighet i bostadsbyggandet. Dessutom - med facit i hand - har det under de senaste 20 åren producerats ungefär hälften så många bostäder per capita i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer. Under huvuddelen av dessa år hade vi allehanda subventioner vilket uppenbarligen inte ledde till att bostadbyggandet hamnade på några högre nivåer.

I ett pressmeddelande med rubriken "Samma gamla bo(S)tadspolitik" sågar Sveriges Byggindustrier förslaget om nya byggsubventioner.

Inledningsvis skriver man: "Sveriges Byggindustrier håller inte med om de bostadspolitiska förslag som Håkan Juholt och Veronica Palm presenterade i en debattartikel i SvD den 27 augusti. Socialdemokraterna föreslår bland annat investeringsbidrag för studentbostäder och större kommunalt ansvar vid förmedling av bostäder."

Beträffande nya riktade subventioner anger Sveriges Byggindustrier att man bestämt motsätter sig subventioner för bostadsbyggande. Subventioner riskerar att skapa orealistiska ekonomiska incitament som trissar upp priserna i och med att kostnadsmedvetenheten försvinner hos både konsumenter och producenter.

Här finns en länk till pressmeddelandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar