måndag 26 september 2011

Stort och smått


I denna veckas upplaga av tidningen Mitt i Huddinge finns ovanstående insändare. Jag har varit på den aktuella platsen vid ett antal olika tillfällen, men av naturliga skäl har jag inte reflekterat över det som Rolf Carlsson (S) tar upp.

När det gäller privaträttslig parkeringsreglering (som det är fråga om här) ingås ett avtal om parkering i enlighet med den skyltning som finns uppsatt vid infarten till en parkering. Den som parkerar har accepterat villkoren genom att ta en parkeringsplats i anspråk.

Jag ska undersöka förhållandena på platsen lite närmare, men spontant har jag svårt att se att annat skulle kunna gälla än det som anges på skylten vid infarten. Om inga undantag anges på den skylten borde 3 timmar gälla på samtliga platser. Om avsikten - av något skäl - är att olika tider för parkering ska gälla för olika parkeringsplatser bör detta enligt min mening anges på skylten vid infarten.

Här finns länken till den aktuella tidningssidan på internet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar