måndag 12 september 2011

(S)-förslag om parkeringsnormer

I en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet för en tid sedan föreslog Håkan Juholt och Veronica Palm (båda S) att parkeringsnormen borde sänkas för studentlägenheter.

Man påstod att det blir billigare att bygga lägenheter om kravet på tillhörande parkeringsplatser mjukas upp. Därför vill (S) att studentlägenheter ska kunna byggas utan andra parkeringsplatser än handikapplatser.

Detta förslag framstår som oinitierat och handlar om att slå in öppna dörrar. Frågan kan hanteras av kommunerna inom ramen för olika tänkbara helhetslösningar. Man kan fråga sig om (S) vill se lagstiftning på detaljnivå som ingriper i det kommunala självstyret och kommunernas planmonopol. Om det skulle vara avsikten är det viktigt att veta att denna typ av statliga ingrepp riskerar att skapa obalanser eftersom kommunerna då kan förfoga över vissa frågor men inte andra.

Det finns anledning att nämna några exempel på parkeringsnormer för studentbostäder: Lund: Studentrum 0,1 P-platser per rum, studentlägenheter 0,13 P-platser per lägenhet. Uppsala: 0,3-0,5 P-platser per lägenhet beroende på avståndet till citykärnan. Örebro: 0,25 P-platser per lägenhet. Malmö: 0,15 P-platser per lägenhet och Huddinge 0,2-0,3 P-platser per lägenhet. Här kan man konstatera att normerna varierar.

Ett exempel på hur parkeringsnormen kan hanteras är ett studentbostadshus i Flemingsberg i Huddinge som färdigställdes av Huge Fastigheter AB i slutet av 2009. Huset innehåller 169 lägenheter och omfattar 5 500 kvadratmeter studentbostäder. Enligt parkeringsnormen hade det behövts mellan 33 och 51 parkeringsplatser. Här kunde dock behovet tillgodoses genom närheten till en centrumparkering i ett garage varför inte en enda ny parkeringsplats tillfördes. (Studentbostadshuset har dock del i en gemensamhetsanläggning och vid en försäljning har fastigheten i fråga rätt till det antalet platser i centrumgaraget som motsvarar parkeringsnormen).

Parkeringsnormerna kan och bör hanteras på kommunal nivå och det vore olämpligt att lagstifta om detta eftersom frågan hanteras bäst av kommunerna inom ramen för olika tänkbara helhetslösningar.

Intressant i sammanhanget är att även (SD) har anslutit sig till den aktuella Socialdemokratiska icke-frågan. Detta framgår av vad som sades i riksdagens kammare under den särskilda debatten om studentbostäder den 8 september.

Här finns en länk till den aktuella Brännpunktsartikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar