torsdag 8 september 2011

Energieffektivt byggande i Tyskland

Efter att under två dagar ha varit i Freiburg i Tyskland för att studera energieffektivt byggande och samhällsplaneringsfrågor, tillsammans med de flesta av mina moderata kollegor i civilkommittén, har jag precis återvänt till Sverige. Förra veckan var jag på studiebesök i Norge. Dessa två studieresor har gett många värdefulla intryck och kunskaper om hur man ser på olika typer av bostadspolitiska problem. Jag kommer att återkomma med rapporter både från Norge och Tyskland.

Vad jag funderar över just nu är den svenska diskussionen om energianvänding i byggnader och kanske framförallt i bosäder. Företrädare för svenska byggföretag framhåller svårigheterna med att bygga lågenergihus, man säger att det blir "för dyrt". Men samtidigt tycker många att Boverket har lagt ribban för högt. I Freiburg ska all nyproduktion av byggnader (utom industribyggnader) hålla lägst passivhusstandard, vilket innebär en energianvändning om högst 15 kwh per kvadratmeter och år.

För ett antal år sedan sade byggföretagen i Tyskland också att det inte går att bygga så energieffektivt eftersom det blir "för dyrt". Det säger man inte i dag. Tvärtom har man i stället kommit igång med industriell produktion av plusenergihus som tillverkas i moduler. Mycket intressant tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar