lördag 3 september 2011

Sammanfattning av Alliansens bostadspolitik

Regeringen skriver i ett nyhetsbrev att bostadsbyggandet i Sverige nu börjar ta fart. Under en lång följd av år har det dock byggts alldeles för få bostäder vilket har lett till bostadbrist. Regeringen har genomfört en rad olika åtgärder för att minska bostadsbristen. En väsentlig del av dessa åtgärder finns redovisade i det aktuella nyhetsbrevet.

Regeringens målsättning är att förbättra bostadsmarknaden så att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. Det enda som på lång sikt kan leda till balans på bostadsmarknaden är ökat bostadsbyggande. Efter finanskrisen ökar nu bostadsbyggandet i Sverige. Boverket bedömer att det år 2012 kommer att påbörjas 32 500 nya bostäder genom ombyggnad eller nyproduktion.

Här finns en länk till nyhetsbrevet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar