torsdag 15 september 2011

Kommunal förmedling av ... ???

Jag har kommit till det fjärde bostadspolitiska förslaget i min granskning av de förslag som Håkan Juholt och Veronica Palm (båda S) har lämnat. Detta förslag har kallats "kommunal förmedling av andrahandskontrakt". Inledningvis får man nog påpeka att det är lite förvånande att inte heller detta förslag är mer genomtänkt.

De bostadsförmedlingar som finns förmedlar bostäder. Om någon har en ledig lägenhet anmäls detta till bostadsförmedlingen och därefter erbjuds någon i bostadskön lägenheten. Någon förmedling av kontrakt förekommer inte och någon kommunal granskning av hyreskontrakt har nog ännu inte införts någonstans.

Håkan Juholt och Veronica Palm framhåller att "Andrahandsuthyrning sker ofta helt fritt, utan kontroll av seriositet och lämplighet hos uthyrare". Är det upprörande att någon hyr ut i andra hand "helt fritt"? Känner varken Håkan Juholt eller Veronica Palm till vilken roll hyresnämnden har? Det verkar i alla fall inte så.

Man säger vidare att "Det finns exempel där människor systematiskt har lurat andrahandshyresgäster på depositioner utan att det funnits någon bostad". Absolut kan det ha varit så. Detta är exempel på brottslighet. Många människor blir också lurade i samband med bilaffärer. Slutsatsen av det blir knappast att alla köpekontrakt avseende gamla bilar borde granskas av kommunerna. Den viktiga frågan blir om detta förslag leder till att fler bostäder hyrs ut i andra hand eller inte? En kvalificerad gissning är att det inte blir så.

I detta sammanhang bör man nog nämna att det finns privata initiativ som verkar fungera väl. Ett sådant exempel är www.akademiskkvart.se som förmedlar studentbostäder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar