måndag 5 september 2011

Studentbostäder igen

Frågan om studentbostäder diskuteras på många håll för närvarande. Naturligtvis blir det så när rekordmånga studenter ska påbörja sina utbildningar och många saknar bostad.

När det gäller bostadssituationen för ungdomar menar många att problembilden är bredare än att den bara skulle handla om studentbostäder. Jag håller med om detta. Frågan är lika aktuell oavsett om det handlar om att flytta till arbete eller studier eller om att man helt enkelt vill flytta till ett eget boende.

Under de närmaste åren vet vi att stora ungdomskullar kommer att vara i behov av inte bara studentbostäder utan också bostäder i största allmänhet. Här kan olika tillfälliga lösningar säkert tillgodose akuta behov men det är ändå inte den bästa lösningen. Eftersom behovet av bostäder finns där under alla förhållanden är det rimligt att producera bostäder som kan efterfrågas av ungdomar. Detta talar också emot lösningar där man bygger med lägre standard, så kallade korridorlösningar för studentbostäder.

Om man bygger med tillräckligt hög kvalitet slipper man nya kostnader om användningsområdet ska ändras. Det är typiskt sett ekonomiskt ofördelaktigt att senare tvingas bygga om bostäder till en acceptabel standard.

När det gäller det bredare anslaget i frågan om brist på bostäder för ungdomar diskuteras detta av Danielle Zachrisson i en artikel som publicerades på Newsmill den 29 augusti. Jag håller med om att ett bredare anslag erfordras i frågan. Jag noterar också att även Danielle Zachrisson sågar Håkan Juholts och Veronica Palms (båda S) gamla genomrostiga förslag om ett investeringsstöd för studentbostäder.

Här finns en länk till artikeln på Newsmill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar