tisdag 13 september 2011

Krav på upplåtelseform i detaljplan - Svar NEJ

Bland de bostadspolitiska förslagen från (S) - närmare bestämt från Håkan Juholt och Veronica Palm - finns det gamla förslaget om att upplåtelseform ska kunna regleras i kommunernas detaljplaner. Detta är en del av den gamla skåpmaten som har dukats fram på ett bord som i övrigt helt saknar förslag som är nya och fräscha. Man har kallat detta för "Kommunalt ansvar för att bygga blandat".

I den Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet som jag håller på att följa upp punktvis skriver man följande som förklaring till förslaget:

"För att det ska byggas bostäder förutsätts aktiva insatser av kommunerna. Det är på den kommunala nivån som ansvar måste tas så att det byggs mer och att det byggs ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Vi vill ge kommunerna verktyg att genom detaljplanerna reglera upplåtelseform. Det bör ställas krav på kommunerna att när det byggs nytt, så ska det också byggas i blandade upplåtelseformer."
Även i andra sammanhang har förslaget, som har kallats för Juholts förslag att kommunerna ska tvingas att bygga blandat, omnämts. Jag har exempelvis fått frågor om detta förslag från (S)-tidningen Aktuellt i politiken och jag har lämnat mina svar, men ännu har jag inte sett att någonting om den aktuella frågan skulle ha presenterats.

En spontan fråga i sammanhanget är varför kommunerna ska tvingas bygga bostadsrätter om man har behov av hyresrätter. Enligt Statens Bostadskreditnämnd saknas det hyresrätter i tre av fyra svenska kommuner. Dessutom är behovet av hyresrätter och bostäder över huvud taget betydligt högre i storstadsregionerna och då framförallt i Stockholm.

En närmast retorisk fråga är: Om upplåtelseform ska regleras i detaljplan ger det då snabbare planprocesser? Knappast! Om ett byggprojekt inte skulle bära sig med ursprunglig upplåtelseform måste detaljplanen ändras vilket ger möjlighet att klaga genom hela systemet ytterligare en gång och kanske omöjliggör bostadsbyggande över huvud taget på grund av för höga produktionskostnader.

I bostadsrättslagen föreskrivs förutsättningar för när hyresgäster kan bilda en bostadsrättsförening. Om detta har skett och en privat hyresvärd vill sälja sin hyresfastighet till föreningen kan detta med Socialdemokraternas förslag stoppas av kommunpolitikerna. Detta sätter bostadsrättslagen ur spel och begränsar parternas civilrättsliga handlingsförmåga. En sådan ordning är en allvarlig begränsning av möjligheterna att förfoga över sin egendom och därmed ett uppenbart och allvarligt ingrepp i äganderätten.

Förslaget är olämpligt och kommer knappast att underlätta bostadsbyggandet.

Här finns - återigen - länken till den aktuella debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar