söndag 11 september 2011

Studentbostadsdebatten fortsätter

I tidningen ETC Göteborg skriver Danielle Zachrisson och Cattis Carlén från jagvillhabostad.nu under rubriken "Bostadssökandens perspektiv frånvarande".

För egen del kan jag kommentera med vad jag framhållit tidigare. Naturligtvis måste bostäderna finnas där man ska bedriva studier eller åtminstone på ett rimligt avstånd. Att välja bort en studieplats av det skälet att det inte finns tillgång till studentbostäder eller andra bostäder som kan efterfrågas av unga är inte acceptabelt. Att hyra bostad i andra hand kan vara en lösning i brist på annat, men därmot inte den lösning som är önskvärd på längre sikt. Målsättningen är att tillgången på bostäder ska motsvaras av efterfrågan (eller om man så vill behovet).

Här finns länken till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar