onsdag 31 augusti 2011

Högre schablonavdrag vid andrahandsuthyrning

I en på Finansdepartementet utarbetad departementspromemoria föreslås att schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet höjs från 18.000 till 21.000 kronor per år. Avsikten är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2012.

Det aktuella schablonbeloppet har höjts i flera steg. Beloppet höjdes från 4.000 kr till 12.000 kr den 1 januari 2009 och därefter till nuvarande nivå, 18.000 kr. Avdraget gäller privatpersoners upplåtelse av bostad oavsett om det handlar om hela eller delar av bostaden.

Andrahandsuthyrning är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Särskilt i tider av stigande bostadsbrist är det viktigt att bostäder som skulle kunna hyras ut i andra hand också kommer ut på bostadsmarknaden. Denna typ av boende kan vara ett alternativ för den som tillfälligt på grund av arbete eller studier på annan ort behöver ett boende under en begränsad tid. För den som snabbt behöver en bostad för att kunna börja ett nytt arbete eller studier på annan ort kan någon form av andrahandsboende också vara en möjlig lösning.

Bristen på bostäder och boendetillfällen är en begränsande faktor för såväl en fungerande arbetsmarknad som en studieort. Bostadsbristen är begränsande för tillväxten både i ett kortare och i ett längre perspektiv.

En höjning av schablonavdraget vid andrahandsuthyrning är ett positivt ekonomiskt inci­tament för den som överväger att hyra ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar