torsdag 4 augusti 2011

Kan Europa frälsas med snuset?

Enligt en undersökning som har gjorts av EU-kommissionen, i samband med att EU:s tobakslagar ses över, är det få länder som vill avskaffa förbudet att sälja snus i EU (som infördes 1989). Sverige är det enda land som har ett undantag från förbudet.

Enligt Europaportalen har EU-kommissionens undersökning om tobaksdirektivet slagit alla rekord. Vanligtvis brukar ett hundratal personer och organisationer höra av sig med synpunkter – nu har 85 000 svar kommit in varav hela 96 procent från privatpersoner. Å andra sidan står Polen och Italien för två tredjedelar av svaren, och 99 procent av de italienska svaren är identiska. En kampanj iscensatt av en organisation som representerar 75 procent av de italienska tobakshandlarna lyckades få 30 000 av medlemmarna att skicka in samma svar.

Europaportalen noterar att synpunkter inkom också från regeringar och EU-parlamentariker, ”alltså de som i slutändan räcker upp handen eller trycker på knappen och röstar om snusförbudets vara eller inte vara”. Av deras svar framgår det att en majoritet av EU-länderna och EU-parlamentarikerna vill ha kvar snusförbudet.

Kommissionens frågeformulär hade tre alternativ: 1. Upphävt snusförbud, 2. Fortsatt snusförbud och 3. Förbud för alla typer av muntobak, inklusive snus. Majoriteten av länderna vill ha ett totalförbud för muntobak, en handfull vill behålla snusförbudet medan ”ett väldigt litet antal” länder vill att snusförbudet avskaffas. Enligt EU-kommissionen var det ”ett medlemsland som uttryckte ett särskilt starkt intresse för detta”, med argumentet att det är ologiskt att snus är den enda förbjudna tobaksprodukten utan ett vetenskapligt stöd för att behandla snus annorlunda än andra produkter på marknaden. Man kanske inte behöver ägna någon längre tid till att fundera över vilket land detta var.

De länder som är för ett fortsatt förbud menar att även om en del av produkterna medför lägre hälsorisker är ändå alla tobaksprodukter farliga för hälsan, vilket det knappast kan råda någon tvekan om. Här kan dock sägas – till snusets försvar – att den som snusar inte direkt medverkar till att andra människor får i sig de ämnen som finns i tobaken till skillnad från rökarna.

Enligt EU-kommissionen är tobak den största enskilda anledningen till sjukdomar som kan undvikas och leder till uppskattningsvis 650 000 dödsfall årligen i EU. Detta talar i och för sig främst för krafttag mot rökningen som är betydligt mer utbredd i vissa av EU:s medlemsstater. EU-kommissionen väntas lägga sitt förslag till ett nytt tobaksdirektiv nästa år – om det blir med eller utan snusförbud återstår att se.

Varför är det så viktigt att Sverige propagerar för en tobaksprodukt som snus? Är detta verkligen en viktig profilfråga för Sverige? … och … Varför var det så tyst i snusfrågan under det svenska ordförandeskapet?

Min uppfattning är att det finns betydligt viktigare frågor att driva inom EU och att det högljudda förespråkandet av snus och snusande alltmer riskerar att framstå i ett löjets skimmer. Detta gagnar inte Sveriges anseende i det långa loppet även om den Europeiska logiken beträffande inställningen till snuset haltar i förhållande till tobaksrökningen.

Den egentliga frågan är om vi i Sverige i första hand vill verka för att det ska vara möjligt att använda en viss tobaksprodukt eller om vi vill motverka och minska tobaksanvändningen. Min uppfattning är att det måste handla om det sistnämnda.

Här finns en länk till Europaportalens artikel om snuset.

1 kommentar:

  1. Det som är intressant är att man stirrar sig blind på begreppet tobak. Idag har vi en situation där läkemedel som tex nicorette, zonnic med flera idag marknadsförs på vis som absolut inte har ett dugg med läkemedel att göra. Snarare förekommer det utryck som när du inte vill eller kan röka. Skillnaden mellan det svenska snuset och dessa produkter är idag hårfin. För nikotionet som finns i läkemedel kommer från just tobaksplantan. Sverige är idag ett av länderna i världen med längst andel rökare och det beror inte ett dugg på folkhälsoinstitutets verksamhet utan på att svensken har valt att snus istället för att röka. Alltså har vi i Sverige en längre andel av vårt folk som dör till följd av rökning.

    SvaraRadera