onsdag 10 augusti 2011

Kan oron på börserna påverka byggbranschen?

Nättidningen Byggvärlden skriver i dag att det kan bli fråga om färre byggstarter och uppskjutna investeringsbeslut och att byggbranschen kan påverkas av oron på världens börser, men bara marginellt. Det finns således en risk för att detta kan ske.

Enligt Göran Hjelm (biträdande prognosansvarig på konjunkturinstitutet) tror man på en fortsatt tillväxt, men det kommer att gå långsammare. Trots turbulensen på världens börser är den underliggande utvecklingen för byggbranschen bra, även om tillväxten tillfälligt bromsar in i samband med oron på börserna.

Det som – i förekommande fall – riskerar att påverkas mest är investeringar i småhus, ombyggnad av lägenheter och privata investeringar i köpcentrum och affärslokaler.

Sveriges Byggindustrier anser att det krävs mer än den senaste tidens händelser för att byggbranschens aktörer ska oroa sig. Detta trots att man så sent som i juni i år inte hade med i beräkningarna att USA:s ekonomi skulle ifrågasättas.

Här finns länken till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar