torsdag 18 augusti 2011

Statliga hissbidrag!?

Inför årets upplaga av bostadskonferensen Motala Forum hade frågan om statliga hissbidrag seglat upp som "den stora frågan" i lokal media. I dagens nummer av Motala & Vadstena Tidning finns en artikel om vad affärsutvecklaren Gunnar Flodin hos Bostadsstiftelsen Platen i Motala anser om behovet av ett statligt hissbidrag. I dagens papperstidning finns också en kort artikel med min kommentar till frågan om hissbidrag (den artikeln finns dock inte på nätet). Kortfattat kan jag nämna att jag avfärdar propåerna om hissbidrag. Här finns en länk till huvudartikeln.
.
Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har också lagt ut en artikel om detta i sin nätupplaga. Här finns länken till den artikeln.
.
Beträffande frågeställningen som sådan kan man säga följande: De flerfamiljshus som saknar hiss, är ofta tre- till fyravåningshus byggda under åren 1930–1977. Från 1960 ställdes det krav på hiss i flerfamiljshus om fyra våningar och högre. Sedan 1977 ställs det krav på hiss i bostadshus med minst tre våningar. Kraven ställs i samband med uppförande av byggnaden.
.
Enligt nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj i år ska hisskraven uppfyllas även vid vissa ändringar av byggnaderna. I byggnader uppförda under åren 1930–1977 är det dock inte alltid möjligt att installera hiss på grund av de ytsnåla trapphusen. Flera av dessa hus har halvtrappor upp till första våningen och alltför smala trapplöp för att ge plats för en hiss, till skillnad från trapphusen i byggnader från 1920-talet eller tidigare. Många flerfamiljshus byggda före 1977 saknar därför egentliga förutsättningar att bli helt tillgängliga.
.
Den enskildes behov kan dock lösas genom ökad tillgång till nybyggda lätttillgängliga hus och lägenheter. Behovet kan också lösas genom att byta inom det befintliga beståndet till en lägenhet i markplan eller i ett hus med hiss, och helst i samma område. Detta kräver att det finns fungerande interna bytessystem i kommunen eller hos fastighetsägaren. Möjliga byten måste nog också grundas på inventeringar från fastighetsägarens sida.
.
För att öka tillgången på bostäder som är lämpade för funktionshindrade, behövs även inventeringar av möjligheterna att bygga om bottenvåningar, förtäta i olika områden eller genom påbyggnader finansiera hiss till nya, högre våningsplan. Detta är dock en frågor för fastighetsägaren och inte primärt statens uppgift.
.
Det finns inga planer på att införa några statliga hissbidrag.
.
När jag ändå befann mig i Motala passade jag på att ta en sväng ut till Varamon som har Nordens största insjöbad. Varamons naturliga sandstrand är en halvmil lång. Under tidigare besök i Motala har jag tagit en och annan löptur längs den fina strandpromenaden. Här nedan finns två dagsfärska bilder därifrån.
.
Det var ganska sent på eftermiddagen och även kanske lite sent på säsongen. Därför låg alla vindsurfingbrädor uppe. När man ser Vätterns klara vatten och fina sandbotten blir man också lite dyksugen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar