måndag 22 augusti 2011

SAS och "Customer relations"

Inom Civilutskottets ansvarsområde ligger bland annat sjö- och transporträttsliga frågor. Det senaste lagstiftningsärendet av större format inom det området, som passerade Civilutskottet och Riksdagen mot slutet av förra mandatperioden var "Luftfartens lagar". Ett "lagstiftningspaket" med i huvudsak civilrättsliga bestämmelser för luftfarten och som jag var ansvarig för.

Att som riksdagsledamot och lagstiftare upprätthålla kontakter med det som en del brukar kalla verkligheten (som här i bestämd form, singularis) genom bland annat väljarkontakter är naturligtvis bra, men man kan ha stor nytta av egna erfarenheter också.

I tidigare egenskap av domare i sjörättsdomstolen på Stockholms tingsrätt hade jag även ansvaret för tilldelade transporträttsliga mål i övrigt, bland annat mål med anknytning till luftfart. Nu finns det inte förutsättningar att nämna några enskilda mål i detta sammanhang, men de viktigaste erfarenheterna har jag nog ändå dragit vid några tillfällen som privatperson.

För ett antal år sedan nekades jag ombordstigning på en fullsatt och överbokad SAS-flight trots att jag hade en biljett. Efter denna händelse förvånades jag över att SAS inte tillämpade de i en EU-förordning fastslagna regelerna om ersättningsskyldighet för nekad ombordstigning. Kortfattat kan man säga att en EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna. Inom SAS hade man dock en egen odiskutabel policy. Sin policy ändrade man först efter det att det hade beslutats om ändringar i den dåvarande svenska luftfartslagen.

Nu har jag - efter att ha flugit med SAS till Storbritannien i söndags - haft anledning att förvånas över SAS sätt att behandla sina kunder eller kanske mer bestämt avsaknaden av sådant som bidrar till goda relationer. Mer konkret handlar det om vilka möjligheter passagerare har att bevaka sina intressen om egendom glöms kvar på ett flygplan. Det har i princip varit omöjligt att komma i kontakt med flygbolaget och få något besked om någonting. I den mån kontakt till slut har nåtts har det lämnats motstridiga och i något fall felaktiga uppgifter. En väsentlig fråga i sammanhanget är hur SAS hanterar egendom som man har i sin besittning men som tillhör annan. Jag är ganska säker på att jag har anledning att återkomma till dessa frågeställningar senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar