onsdag 3 augusti 2011

Myten om barnfattigdom

I det senaste numret av tidningen Forskning & Framsteg nämns i ledaren problematiken med den verklighetsbild (S) har försökt skapa kring den så kallade barnfattigdomen. I Rädda Barnens "larmrapport" om barnfamiljernas ekonomi stod följande i sammanfattningen: ”De disponibla inkomsterna har överlag ökat för barnfamiljer i alla inkomstskikt under det senaste årtiondet.”

I den mediala rapporteringen kom dock allt att handla om ”barnfattigdom” i den meningen som utgick från att man hade laborerat med ett relativt fattig­domsbegrepp där det centrala var hur de med lägst inkomster relaterar sig till dem som tjänar mer. Om detta och svårigheterna att rapportera om samhällsutvecklingen på ett korrekt sätt skrivs i den aktuella ledarartikeln.

Här finns en länk till den aktuella artikeln i tidningen Forskning & Framsteg.

Barnfattigdom som tema har även min insändarartikel i veckans nummer av tidningen Mitt i Huddinge. Den aktuella artikeln var först tänkt som en replik på en Socialdemokratisk artikel som var intagen under våren (närmare bestämt den 12 april). Den har nu gjorts till en självständig artikel - efter att först ha "försvunnit" i samband med att den sändes in till tidningen Mitt i:s insändarredaktion. Artikeln handlar om den mycket marginella ökning som har skett i Huddinge av den relativa barnfattigdomen mellan åren 2007 och 2008.

Här finns en länk till insändarsidan där den aktuella artikeln finns intagen.

Min ursprungliga rubrik var "Historiskt låg barnfattigdom".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar