tisdag 30 augusti 2011

Ägarlägenheter i Norge

I morgon ska jag tillbringa hela dagen i Norges huvudstad Oslo för att studera hur man i Norge har löst olika frågor som anknyter till ägarlägenheter.

I Sverige blev det möjligt att bygga ägarlägenheter genom nyproduktion den 1 maj 2009. Det har från några håll framförts kritik mot att det inte har byggts så många sådana lägenheter. Jag kan för egen del inte se en sådan reform som införandet av ägarlägenheter i Sverige som ett misslyckande vilket en del har velat göra gällande.

Ägarlägenheter är en möjlighet och inte någonting som jag för egen del anser att människor borde välja. Vilken boendeform man önskar är upp till var och en. En övergripande målsättning för bostadspolitiken är därför - sedan 2006 - fungerande bostadsmarknader där utbudet bättre svarar mot bostadskonsumenternas efterfrågan. Att det rent faktiskt inte är så ännu är bara att beklaga och då tänker jag faktiskt främst på bristen på hyresrätter och studentbostäder.

Om man har som huvudlinje att man vill frälsa människor att välja en viss boendeform bryr man sig säkert mycket mer om människors faktiska val inte överenstämmer med ens egna uppfattning. Men ... som sagt jag ser inte den hitintills låga produktionen av ägarlägenheter som något problem i sig. Människor ska kunna välja den boendeform som passar dem själva alldeles oavsett om några politiker till äventyrs vill styra i en bestämd riktning. Åtminstone för Vänsterpartiets handlar det om hyresrätter. Jag trodde nog att även Socialdemokraterna hade lämnat politiseringen av boendeformerna, men med Håkan Juholt och Veronica Palm är jag inte helt säker längre.

När det gäller just ägarlägenheter har det dock förekommit problem för dem som har önskat bygga eller - som en naturlig följd av detta - köpa en ägarlägenhet. Faktum är att det inte har byggs så många hittills. En del bedömare har framhållit att möjligheten att bygga ägarlägenheter kom vid en tidpunkt som inte var optimal - mitt i en finansiell kris med internationell lågkonjunktur. Därutöver har det också funnits problem på försäkringssidan eftersom man hos försäkringsbolagen - enligt min mening - inte såg likheterna mellan ägarlägenhetsföreningar och samfällighetsföreningar med ofta ett antal olika gemensamhetsanläggningar att förvalta. Företeelsen ägarlägenhetsföreningar är inte väsensskild mot vad vi har haft tidigare. Även på banksidan har det funnits problem som jag inte ska gå in på närmare här. Sammantaget konstaterar jag att det i alla fall på några håll har löst sig beträffande de oklarheter som tidigare utgjorde ett hinder mot produktion av ägarlägenheter.

För den som undrar och har frågor om vad en ägarlägenhet är finns det ett antal frågor och svar på regeringens hemsida. Här finns länken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar