fredag 12 augusti 2011

Bidrar automathandeln till börsernas svängningar?

SvD Näringsliv skriver i dag om vad man kallar "en hemlighetsfull amerikansk tradingfirma", Getco Europe, som i augusti har blivit Stockholmsbörsens största aktiehandlare trots att man inte har varit aktiv i Stockholm längre tid än åtta månader.

Under augusti har Getco Europe hitintills gjort 6,6 procent av alla affärer på Stockholmsbörsen. Gårdagens siffror för handeln är att en knapp timme före stängning hade Getco gjort 45 000 affärer och ensam omsatt över 2 miljarder kronor. Det motsvarar nästan 100 transaktioner och 4,5 miljoner kronor i minuten, timme efter timme. Trots detta har Getco bara drygt 30 anställda, vilket tyder på att bolaget ägnar sig åt så kallad högfrekvenshandel, aktieaffärer som blixtrande snabbt utförs automatiskt av förprogrammerade datorer.

SvD Näringsliv berättade i går (här är länken) att automatisk aktiehandel nu står för över hälften av omsättningen på Stockholmsbörsen, och där är högfrekvenshandeln ett betydande inslag.

Idén med denna typ av affärer är att skapa rörelser på börsen för att på detta sätt kunna tjäna pengar. Det finns åtskilliga personer som ägnar sig åt denna typ av affärer och numera även många företag. Sker det i väldigt stor skala blir rimligen påverkan större, rörelserna större och de potentiella vinsterna med handeln högre.

I eftermiddags lades ytterligare en artikel ut på SvD Näringsliv. Enligt den artikeln har turbulensen på börserna banat väg för den så kallade högfrekvenshandeln. I USA anses högfrekvenshandeln stå för hela 75 procent av börshandeln i augusti.

Frågan är väl varifrån den omnämnda turbulensen kommer. Ett rimligt antagande är att automathandeln åtminstone bidrar till turbulensen. Eller är det rentav så att den typen av handel är en väsentlig faktor för turbulensen och börsernas svängningar?

Här finns en länk till dagens artikel i SvD:s näringslivsdel.

Här finns en länk till en artikel i SvD:s närinslivsdel (som publicerades under eftermiddagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar