tisdag 16 augusti 2011

Ekonomiskt ansvarstagande går före

Ekonomiskt ansvarstagande måste gå före reformambitioner oavsett hur angelägna reformerna upplevs. Dagens tillkännagivande från Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är naturligt i en orolig omvärld och med en ansvarsfull regering. Men ... ett sådant agerande hade nog inte varit lika självklart från socialdemokraternas sida i motsvarande situation.

Om socialdemokraterna hade suttit i regeringsställning (vilket i och för sig är en högst hypotetisk tanke på grund av dagens politiska situation) så hade ekonomiskt ansvarstagande varit betydligt mer sannolikt om socialdemokraternas partiledare fortfarande hade varit Göran Persson. Ska man utgå från hur Håkan Juholt har agerat i olika politiska frågor av dignitet skulle resultatet ha kunnat bli vad som kommit ut ur den politiska tombolan. Och - inte heller helt osannolikt - det hade dessutom kunnat dras olika svar ur tombolan.

Det känns ju lite förmätet när Tommy Waidelich säger: "Det är bra att man lyssnar både på oss och på sina egna experter när det gäller jobbskatteavdraget". Jag ställer mig frågan vem av "oss" (det vill säga socialdemokraterna) som har varit kapabel att göra en analys och dessutom komma till samma slutsats på samma grund som regeringen? Ingen, eftersom socialdemokraterna har varit emot varenda jobbskatteavdrag hitintills. Motståndet mot ett femte jobbskatteavdrag kan därför knappast ha byggt på en egen analys av hur reformutrymmet ser ut. Världsekonomin har förändrats snabbt och i ett antal olika avseenden efter det att socialdemokraternas motstånd mot ett femte jobbskatteavdrag blev känt.

Dessutom har Håkan Juholt tidigare framhållit att man borde ha höjt lönerna i stället för att sänka skatterna och han har i det sammanhanget nämnt olika kategorier av offentliganställda. Om lönehöjningarna skulle ha skett genom politiska initiativ på riksplanet skulle det också ha inneburit politisk intervention i lönebildningen och därutöver gett en sämre nettoeffekt för enskilda människor genom att en del återigen skulle ha gått tillbaka till staten i form av skatt på den tänkta lönehöjningen. Även arbetsgivaravgiftsdelen måste ju finansieras av en arbetsgivare.

Med en regering som sätter ekonomiskt ansvarstagande före reformer för att inte riskera säkerhetsmarginalerna i den offentliga ekonomin finns det också helt andra möjligheter att längre fram klara de reformambitioner som finns.

DN, SvD, Expressen, Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar