tisdag 9 augusti 2011

USA:s ekonomi och Sverige

Under en tid har det pågått en diskussion om USA:s ekonomi. Nu tänker jag inte på den politiska diskussionen i USA som lite väl mycket präglats av vad man kan kalla nationell populism. Vi brukar ju i Sverige tala i termer om ansvarstagande, men man undrar var detta ansvarstagande har funnits under tiden före det att kongressen (klockan fem i tolv) kunde enas om vilka åtgärder man skulle vidta.

Om USA ska kunna vara den starka kraft i världsekonomin som man har ambitionen att vara, då måste nog blicken lyftas. Då handlar ansvarstagandet inte bara om USA:s ekonomi i sig utan också om ambitionerna med USA:s roll i världen och påverkan på världsekonomin. Den amerikanska diskussionen kring budgetunderskottet har lett i motsatt riktning och delvis urholkat tilltron till USA, vilket är beklagligt i sig.

USA:s ekonomi kan sägas vara den största i världen. Detta ska sättas i relation till att det amerikanska budgetunderskottet väntas hamna på cirka tio procent av BNP. Kongressen har enats om åtgärder som innebär nedskärningar i statsfinanserna motsvarande cirka 2,5 biljoner dollar under de kommande tio åren.

Nu finns det ju uppenbara ekonomiska problem i ett antal länder i Europa också. Åtgärderna som måste vidtas i samtliga fall är – precis som i USA – åtstramningar och nedskärningar, men det kan också handla om skattehöjningar. Detta påverkar det lilla exportberoende Sverige genom att köpkraften minskar i vår omvärld. Svenska företag får då inte avsättning för sina produkter i tillräcklig omfattning och det påverkar Stockholmsbörsen och svenskarnas aktie- och fondsparande. Problemet är också att om kronan stärks i förhållande till dollarn blir svenska varor dyrare utomlands vilket innebär mindre avsättning av produkter och risk för varsel och uppsägningar om valet inte blir – som i delar av industrisektorn under den senaste finanskrisen och lågkonjunkturen – att hålla lönerna nere eller till och med sänka dem något.

Det positiva i sammanhanget är ändå att börserna runt om i världen tycktes återhämta sig i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar