lördag 11 juni 2011

Södertörns brandförsvarsförbund - en modern räddningstjänstorganisation

Utö "brandbod" är brandstationen på ön. Där finns Utö brandvärn som är en del av Södertörns brandförsvarsförbunds räddningstjänstorganisation. Uanför "boden" står en brandbil uppställd.


I fredags var jag på Utö med Södertörns Brandförsvarsförbund. På programmet stod förevisning av förbundets sörsta fartyg (Mareld af Södertörn) samt en av förbundets RIB-båtar, studiebesök hos Utö brandvärn och direktionssammanträde. Efter sammanträdet en orientering om Utös historia och gruvdriften som tidigare fanns på ön.


Från årsskiftet har det skett en viss omsättning i förbundsdirektionen. Det fanns därför skäl att förevisa Mareld af Södertörn, brandförsvarsförbundets största fartyg. Ett fartyg med katamaranskrov och bogramp som gör det möjligt att köra ombord förbundets brandbandvagn som kan användas för brandbekämpning på skärgårdsöar.

Mareld af Södertörn med en mindre räddningstjänstenhet (en brandbil, så kallad 3:a) lastad på däck.


Före andra räddningstjänstorganisationer började Södertörns brandförsvarsförbund, efter en djupgående analys av förreliggande olcycksstatistik, att använda sig av så kallade dagtidsstyrkor. Detta var uttryck för en differentierng av bemanningen över dygnet med hänsyn till när flest olyckor inträffar. Bemanningen av dagtidsstyrkorna har delvis utgjorts av mindre flexibla enheter med tre brandmän som har kunnat utföra många räddningstjänstuppdrag. Vid samtal med brandmän som jobbar i sådana mindre enheter har dessa påpekat att det är möjligt att göra väldigt mycket utan en styrkeledare (som på vissa håll kallas brandmästare) och att detta är positivt genom att man får större personligt ansvar. Detta måste naturligtvis vara utvecklande för de enskilda brandmännen (min anmärkning).


Bilen på Mareld af Södertörns däck är den första av flera mindre brandfordon som bygger på många års erfarenheter av mindre enheter. Det som är särskilt intressant är att man i dessa fordon ska arbeta med en skum/vatten-blandning som är sju gånger effektivare än vanligt släckvatten. 1 kubikmeter skum/vatten-blandning ger således samma släckeffekt som sju kubikmeter vatten. I brandbilen finns plats för sex personer trots att bilen är av mindre format vilket innbär att den har bättre framkomlighet - jämfört med traditionella brandfordon - i många bostadsområden.


För egen del är jag väl bekant med Utö både från militära sammanhang under grundutbildningen på dåvarande Kustjägarskolan och senare krigsförbandsövningar med gamla 1:a Kustjägarkompaniet och - inte minst - många somrar med båten liggande för ankar på Drumbudden och dagarna tillbringade på Stora sand. I mitten på 90-talet kunde man vara helt ensam på en lång fantastisk sandstrand med kristallklart vatten så sent som vi halv tiotiden på förmiddagen. Sådant påminns man om under vackra sommardagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar