tisdag 14 juni 2011

Bostadsbyggandet i Stockholms län

I Dagens Nyheters papperstidning i dag finns en artikel som behandlar länsstyrelsens årliga rapport om bostadsbyggandet i länet. Länsstyrelsen gör bedömningen att det måste byggas dubbelt så många bostäder per år i Stockholms län jämfört med hur det har sett ut under en lång följd av år. Det handlar om 20 000 bostäder om året. Det är vad som enligt länsstyrelsen krävs för att bostadsbristen inte ska förvärras.

Intressant är - om man studerar det säkert inte alltför vetenskapligt utformade diagrammet som illustrerar artikeln - att 2008 verkar vara det år som flest bostäder färdigställdes i Stockholms län sedan 1975.

Intressant i sammanhanget är också att alla kommuner i länet uppger att de har bostadsbrist utom Huddinge, Nynäshamn, Salem och Sollentuna. Detta innbär dock inte att vi ska sänka ambitionen att få fram fler bostäder i Huddinge.

I dag har det, i samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet "mål & budget", ägt rum - en nästan sedvanlig - bostadspolitisk debatt i kommunfullmäktige i Huddinge. Där ifrågasattes majoritetens ambitioner i vanlig ordning. Jag vill dock framhålla att kommunfullmäktige i kväll fattade beslut om att prioritera byggandet av studentbostäder och bostäder som kan efterfrågas av ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar